Kreacija - Zepter Hyperlight Eyewear

Kreacija

THE® naočare, inspirisane su otkrićem molekula fulerena C₆₀

Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je naučnicima Krotu, Smoliju i Kurlu
1996. godine za otkriće fulerena C₆₀, molekula strukture Fibonačijevog tipa
ikosahedralne simetrije. Fuleren C₆₀ je treća alotropska forma ugljenika pored
grafita i dijamanta i ima identičnu univerzalnu formu bioloških struktura,
kao i celog univerzuma.

Hiperharmonizacija svetlosti

THE® naočare, u čijoj je optici integrisan molekul fuleren C₆₀, generišu jedinstvenu, moćnu, a blagotvornu hipersvetlost sa idealnom dinamikom na nivou kvantne bioenergije i bioinformacije. U interakciji sa molekulom fulerena C₆₀, koji je „živ” i tvistuje/vibrira/rotira neverovatnih 18 milijardi puta u sekundi, fotoni iz bilo kog izvora svetlosti poprimaju kvantno torusno uređenje, a u skladu sa pravilom zlatnog preseka. Kvantna Hipersvetlost je idealne simetrije, identična biostrukturama i stupa u direktnu interakciju sa biomolekulima (sa klatrinom u mozgu, na primer), prenoseći optimalnu i bioenergiju i bioinformaciju na ćelijskom nivou.

Prenos energije i informacija hiperharmonizovane svetlosti na narušene
energetske strukture biomolekula dovodi do regeneracije njihovih prirodnih funkcija, te dolazi do harmonizacije i ozdravljenja.

Untitled (26)

Uticaj svetlosti na mozak

Svetlost reguliše nivoe hormona u mozgu, odnosno cirkadi jalni ritam. Za ovo
otkriće dodeljena je Nobelova nagrada za medicinu naučnicima Holu, Rosbasu i
Jangu, 2017. godine.

THE® naočare omogućavaju korisnicima da na jedinstven način regenerišu biomolekule i biostrukture, održavajući optimalne bioprocese u očima i mozgu. Rezultat je psihofizička ravnoteža – vidimo bolje, osećamo se bolje, mislimo bolje, produktivniji smo i uspešniji. Sve ovo čini izbor THE® naočara neophodnim, razumnim i inteligentnim.

Zlatni presek – univerzalni zakon harmonije i lepote

Leonardo da Vinči je spoznao da je geometrija zasnovana na božanskim
proporcijama (zakon prirode utkan u “zlatni presek”) osnov zakona harmonije i
lepote. Zlatni presek je i više od toga – to je princip po kome biološke strukture interaguju sa Kvantnom Hipersvetlosti, čime se ostvaruje prenos optimalne bioenergije i bioinformacija rezonancom i time regeneriše organizam na
kvantnom nivou.

BOLJE VIDIŠ  BOLJE MISLIŠ  OSEĆAŠ SE BOLJE  ŽIVIŠ BOLJE

SUNČEVA SVETLOST

Na dijagramu 1a prikazan je vidljivi spektar sunčeve svetlosti. Na njemu se vide štetne talasne dužine (HW) (ljubičasta i plava svetlost) i ostale poželjne talasne dužine (DW) (450–780 nm), čiji je intenzitet često veći od optimalnog.

Na dijagramu 1b dat je vidljivi spektar sunčeve svetlosti koji je prošao kroz THE® naočare. Transformacija svetlosti je takva da se štetne talasne dužine (HW) većinom eliminišu, dok se plava svetlost u velikoj meri ublažava. Jedinstveni učinak Quantum Hyperlight Optics® sočiva je u tome što prekomernu sunčevu energiju smanjuju na nivo koji je optimalan za oči.

SUNČEVA SVETLOST

Na dijagramu 1a prikazan je vidljivi spektar sunčeve svetlosti. Na njemu se vide štetne talasne dužine (HW) (ljubičasta i plava svetlost) i ostale poželjne talasne dužine (DW) (450–780 nm), čiji je intenzitet često veći od optimalnog.

Na dijagramu 1b dat je vidljivi spektar sunčeve svetlosti koji je prošao kroz THE® naočare. Transformacija svetlosti je takva da se štetne talasne dužine (HW) većinom eliminišu, dok se plava svetlost u velikoj meri ublažava. Jedinstveni učinak Quantum Hyperlight Optics® sočiva je u tome što prekomernu sunčevu energiju smanjuju na nivo koji je optimalan za oči.

NEONSKA SVETLOST

Na dijagramu 2a prikazan je spektar neonskog svetla sa velikom količinom štetnih talasnih dužina (HW) (ljubičasta i plava svetlost), dok je količina energije sa željenim talasnim dužinama (DW) najčešće manja od optimalne (450–780 nm).

Na dijagramu 2b prikazan je spektar neonskog svetla propušten kroz THE® naočare. Kao što vidimo, neonska svetlost je izmenjena: ljubičasta i plava svetlost transformisane su u željene talasne dužine (450780 nm), a štetna, a nedovoljna željena energija im je na jedinstven način podignuta na optimalan nivo za funkcionisanje oka i mozga.

NEONSKA SVETLOST

Na dijagramu 2a prikazan je spektar neonskog svetla sa velikom količinom štetnih talasnih dužina (HW) (ljubičasta i plava svetlost), dok je količina energije sa željenim talasnim dužinama (DW) najčešće manja od optimalne (450–780 nm).

Na dijagramu 2b prikazan je spektar neonskog svetla propušten kroz THE® naočare. Kao što vidimo, neonska svetlost je izmenjena: ljubičasta i plava svetlost transformisane su u željene talasne dužine (450780 nm), a štetna, a nedovoljna željena energija im je na jedinstven način podignuta na optimalan nivo za funkcionisanje oka i mozga.

LED SVETLOST

Na dijagramu 3a prikazan je spektar bele LED svetlosti sa UV svetlošću i izraženom količinom plave svetlosti. Količina energije na željenim talasnim dužinama znatno je niža od optimalne (450–780 nm).

Na dijagramu 3b vidimo kako je prolaskom kroz Quantum Hyperlight Optics® sočiva LED svetlost pretvorena u zdravu Kvantnu Hipersvetlost. Štetna svetlost HW (ljubičasta i plava) transformisana je u željene talasne dužine DW, dok je nedovoljan intenzitet LED svetlosti tom transformacijom podignut do optimalnog nivoa energije za funkcionisanje oka.

LED SVETLOST

Na dijagramu 3a prikazan je spektar bele LED svetlosti sa UV svetlošću i izraženom količinom plave svetlosti. Količina
energije na željenim talasnim dužinama znatno je niža od optimalne (480–780 nm).
Na dijagramu 3b vidimo kako je prolaskom kroz Quantum Hyperlight Optic®
sočiva LED svetlost pretvorena u zdravu Kvantnu Hipersvetlost. Štetna svetlost HW (UV i plava) transformisana je u željene talasne dužine DW, dok je nedovoljan intenzitet LED svetlosti tom transformacijom podignut do optimalnog nivoa energije za funkcionisanje oka.

THE® naočare dokazano redukuju opasne UV i plave zrake koji dolaze iz bilo kog izvora svetlosti, a generišu poželjan optimalan blagotvorni spektar.
Zbog dvojake prirode u regulaciji količine propuštene svetlosti THE® naočare su jedinstvene i bez konkurencije na svetskom tržištu. Naočare imaju sposobnost da:

  • Umanje prekomernu količinu ukupne (sunčeve) svetlosti, pri čemu štite oko.
  • Povećaju nedostajuću energiju poželjnih talasnih dužina (kod veštačkih izvora svetlosti), pretvarajući štetne talasne dužine u optimalne.

Takva jedinstvena Kvantna Hipersvetlost je najoptimalnija, najblagotvornija i najzdravija za oči, mozak – i za harmonično i zdravo funkcionisanje organizma.